VODNICA - OKRÚHLICA – ALBINA
Brassica rapa L. var. esculenta


Pestuje sa vo voľnej pôde, kde vyžaduje dostatok vlahy. Buľvičky sú lahodnej chuti s bielou dužinou a vysokým obsahom draslíka. Ako jemná stolová zelenina je vhodná surová aj upravená.
výsev
voľná pôda
IV. - VIII.
spon
a=40 cm
b=10 cm
výsev - zber
60 - 90 dní
zber
VI. - X.
skladovanie
100 dní
Počet semien v 1 g:   cca 300      
Výsev na 10m2:   0,5 - 0,8 g
zavrieť okno