CVIKLA PODLHOVASTÁ - MONORUBRA
Beta vulgaris L. var. Conditiva


Poloneskorá až neskorá veľmi výnosná odroda. Jednoklíčkovosť osiva umožňuje pestovanie z priamych výsevov bez jednotenia. Je vhodná pre všetky spôsoby spracovania.
výsev
voľná pôda
30 x 10 cm
IV. - VI.
výsev-zber
130 dní
zber
VIII. - X.
skladovanie
210 dní
vhodná na
konzervovanie
Počet semien v 1 g:   cca 75 - 110      
Výsev na 10m2:   10 - 12 g
zavrieť okno