ZELSEED spol. s r.o.
930 36 HORNÁ POTÔŇ
 
Dodatok č.1 Kúpnej zmluvy č.20140505.pdf   -   08. 08. 2014
 
Súhrnná správa za 2. kvartál roku 2014 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €
podľa Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §102
Hodnota zákazky
bez DPH
Predmet Zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Poznámka
Jún 2014
1 700,00 €
 
  Fólie pre šľachtiteľské fóliovníky
 
  Ladislav Gálffy, Hlavná 71, 930 02 Orechová
  Potôň, IČO: 30369843
 
5 452,13 €
 
  Siete pre šľachtiteľské fóliovníky
 
  Šedivá, s.r.o., Ilýrska 2/A, 851 10 Bratislava,
  IČO: 35719249
 
4 669,90 €
 
  Rosenie pre šľachtiteľské fóliovníky
 
  Agrovaria export-import spol. s r.o., Hlavná 49,
  943 01 Štúrovo, IČO: 30998166
 
4 259,00 €
 
  Laboratórne chemikálie, pomôcky, drobné
  prístroje, sklo, plasty a hygienický materiál
  TVO, spol. s r.o., Dúbravská cesta 9,
  845 15 Bratislava, IČO: 35715219
 
 
ARCHÍV ZMLÚV
Siete pre šľachtiteľské fóliovníky - Kúpna zmluva č.20140505.pdf   -   27. 06. 2014
Laboratórne pomôcky - Kúpna zmluva č. 201401.pdf   -   20. 06. 2014
Rosenie pre šľachtiteľské fóliovníky - Kúpna zmluva.pdf   -   19. 06. 2014
Fólie pre šľachtiteľské fóliovníky - Objednávka.pdf   -   06. 06. 2014
Kúpna zmluva č. 31-18OR12 PVC debničky   -   10. 04. 2013
Dodatok č.1 kúpnej zmluvy č. 20120622   -   02. 01. 2013
Dodatok č.1 kúpnej zmluvy č. 20120622/2   -   19. 12. 2012
Siete - pre šľachtiteľské skleníky a fóliovníky - kúpna zmluva 1   -   23. 08. 2012
Siete - pre šľachtiteľské skleníky a fóliovníky - kúpna zmluva 2   -   22. 08. 2012
 
Súhrnná správa za 2. kvartál roku 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € podľa Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §102
Hodnota zákazky
bez DPH
Predmet Zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Poznámka
Apríl 2013
7 419,00 €
 
  PVC debničky
 
  Myjavská obchodná agentúra, a.s., Turá Lúka 12,
  907 03 Myjava, IČO: 36312479
 
4 741,00 €
 
  Filtračný papier a Kremenný piesok
 
  Slavus, s.r.o., Nákovná 22, 821 06 Bratislava
 
 
995,00 €
 
  Elektronické váhy
 
  Ingotto spol. s r.o., Podunajská 25,
  821 06 Bratislava, IČO: 00609196
 

Súhrnná správa za 3. kvartál roku 2012 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € podľa Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §102
Hodnota zákazky
bez DPH
Predmet Zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Poznámka
August 2012
2 303,70 €
 
  Laboratórny mokrý stôl dvojstranný s médiami,
  Laboratórny stôl pre prácu v sede,
  Stolička s opierkami na ruky
  FISHER Slovakia, spol. s r.o., Mäsiarska 13,
  054 01 Levoča, IČO: 36483095
 

Súhrnná správa za 2. kvartál roku 2012 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € podľa Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §102
Hodnota zákazky
bez DPH
Predmet Zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Poznámka
Máj 2012
2 510,00 €
 
  Fólie na vonkajšie fóliovníky,
  s UV stabilizáciou
  Ladislav Gálffy, Hlavná 171,
  930 02 Orechová Potôň, IČO: 30369843
 
8 389,51 €
 
  Kvapková závlaha, rosenie
 
  AGROVARIA export-import s.r.o., Hlavná 49,
  943 01 Štúrovo, IČO: 30998166
 
3 330,00 €
 
  Profesionálny mikroskop
 
  KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina,
  842 48 Bratislava, IČO: 31398294
 

Súhrnná správa za 4. kvartál roku 2011 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € podľa Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §102.
Hodnota zákazky
bez DPH
Predmet Zákazky Identifikácia úspešného
uchádzača
Poznámka
1 319,5 €
 
  Substrát na výsev (nie s perlitom) – 2730 L
  Substrát záhradný – 13650 L
  Agrona spol. s r.o.,
  Žitná 17, 010 01 Žilina,
  IČO: 31612148
 Substrát na výsev bol dodaný
 v množstve 2520 L, nakoľko takéto
 množstvo sa u všetkých oslovených
 dodávateľov bežne balí na paletu.
 
ARCHÍV ZMLÚV
Maloparcelný zberač - Kúpna zmluva - scan originalu.pdf   -   20.4.2011
Zariadenia na pestovanie rastlín - Zmluva na dodávku technológie - scan originalu.pdf   -   7.6.2011
Laboratórna počítačka semien - Zmluva č. 01/2011 - scan originalu.pdf   -   15.6.2011
Zariadenia na pestovanie rastlín - Dodatok č.1 k Zmluve na dod. technológie - scan orig.pdf   -   1.7.2011
Maloparcelný zberač Zmluva - Dodatok ku kúpnej zmluve č.1 - scan originalu.pdf   -   23.8.2011
Maloparcelný zberač Zmluva - Dodatok ku kúpnej zmluve č.2 - scan originalu.pdf   -   9.9.2011
Kvapková závlaha, rosenie - kúpna zmluva - scan originalu.pdf   -   20. 6.2012
 

 
Úvod 
 
PONUKA
Zelenina
Liečivé rastliny
Kvety
 
 
Cenníky
Katalóg


 
 
Kalendárium 
 
Galéria 
 
Výberové
konania 
 
Kontakty