-- SEPTEMBER --      
 
výsev do skleníka  
 
 
    Reďkovka (aj fólia a voľná pôda)
    Rodos     Korund

    Šťaveľ (aj fólia)
    Green de Belleville

výsev do fóliovníka  
resp. hrantíka  
 
 
    Reďkovka (aj skleník a voľná pôda)
    Rodos     Korund

    Šťaveľ (aj skleník)
    Green de Belleville

výsev do voľnej pôdy  
 
 
    Šalát siaty
    Humil

    Špenát
    Matador     Neptun

    Žerucha
    Dánska